Jdi na obsah Jdi na menu
 


Duchovní boj

Příspěvky

Odlišnost evangelií jako argument proti důvěryhodnosti Bible

15. 5. 2011

otaznik.jpgZdánlivě velmi moudrý a logický se jeví argument, že čtyři evangelisté se ve svých výpovědích o životě Ježíše neshodnou, a tak tedy nemůžeme Bibli důvěřovat. Ti, kdo tento názor podporují, na jeho základě obhajují blud, že každý může mít „svou pravdu“ a záleží na úhlu pohledu.

 

Bible nevyučuje o zákonu karmy

30. 4. 2011

karma.jpgObecně karmu můžeme označit jako zákon, který tvrdí, že zlé skutky jednoho života lze „vykoupit“ dobrými skutky ze života následujícího. Někteří zastánci učení karmy tvrdí, že také Bible karmu vyučuje.

 

Naivním křesťanům stačí citace z Bible

29. 4. 2011

 slepi.jpgKřesťanská naivita dosahuje úctyhodných rozměrů. Pro mnohé křesťany je zcela dostačující, když nějaká osoba cituje Bibli a jsou radostí bez sebe, aniž by se starali, komu ve skutečnosti takový člověk slouží.

 

Zvládnutí tělesného handicapu nedělá z člověka křesťana a vzor hodný následování

18. 4. 2011

To, že se člověk dokáže vyrovnat s tělesným handicapem, je jistě obdivuhodné, nicméně to z takového člověka nedělá věrného následovníka Boha. Nesmíme se nechat unášet pocity solidarity a obdivem k lidem, kteří se dokázali vyrovnat s tělesným handicapem, aby nám v této euforii neunikla varovná znamení a ovoce, které život takového člověka nese.
Vždy je nutno rozsuzovat, o čem svědčí život člověka a jaké hodnoty vyznává.
 

Úkolem křesťanů je zasáhnout svět evangeliem, ne sloužit charitě

17. 4. 2011

charita.jpgJednou ze stereotypních představ o křesťanech je ta, že jsou to lidé, jejichž hlavním cílem je dobročinnost. Podle tohoto názoru musí správný křesťan přispívat na charitu, bojovat proti potratům, mít osvojené minimálně jedno dítě nebo podle možností alespoň adoptovat dítě na dálku, a měl by pracovat v některé ze služebných profesí, např. jako lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník, pečovatel nebo učitel.

Dobré skutky a pomoc potřebným jsou pouze dílčím úkolem, ne hlavním povoláním křesťanů. Pomáhat potřebným dovedou i lidé, kteří se o Boha vůbec nezajímají.

 

Známé osobnosti napomáhají Satanovi v šíření lží

15. 4. 2011

singer.jpgJak se okultní a esoterní věci stávají běžnou součástí života lidí (bez ohledu na to, zda žijí v primitivní nebo „moderní“ západní společnosti), začínají být prosazovány skrze nejrůznější celebrity, které mají vliv na názory a veřejné mínění.

 

Tělesné principy v křesťanském vyučování

27. 3. 2011

Přestože Bible nás učí, že vztah s Bohem není založen na tělesných principech, církevní organizace vyučují své členy právě v této rovině.

 

Bible bude oficiálně a veřejně popřena

13. 3. 2011

Satan poskytne lidem předem dobře promyšlené a připravené „vědecké důkazy“ o nepravosti Bible. Ti, kdo chtějí skutečně následovat Boha, budou vystaveni extrémně náročné zkoušce, nicméně Bůh své věrné neopustí. Zjevení 14,12 Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

 

Příslušnost k denominaci jako měřítko kvality víry

6. 3. 2011

Představte si situaci, kdy spolu mluví dva křesťané, kteří se neznají. Jednou z prvních otázek bude: "Do kterého sboru (církve, společenství) patříš?" Na základě odpovědi si pak vytvoří představu o tom druhém a o jeho víře.

 

Kontakt s mimozemšťany už je brán jako nesporný fakt

20. 2. 2011

Komentovaný článek dosvědčující, že setkání s údajnými mimozemskými bytostmi je už bráno jako nesporný fakt, přestože není možno doložit jakýkoli důkaz. Je ale nutné lidskou mysl zpracovat tak, aby nepřemýšlela nad důkazy a slepě přijala, že přece kosmičtí bratři "musí přijít". Komentáře modře.