Jdi na obsah Jdi na menu
 


Duchovní boj

Příspěvky

Utrpení křesťanů není znamením doby konce

23. 1. 2011

 Někteří křesťané se domnívají, že Ježíšova varování ohledně falešných vůdců, pronásledování a výslechů před mocenskými autoritami se týkají jen posledních let tohoto světa a že tedy tyto jevy budou znamením doby konce.

 

Satan manipuluje lidstvo k očekávání kontaktu s mimozemšťany

15. 1. 2011

Existují v podstatě dva pohledy: jeden (převážně esoterický) vidí mimozemšťany jako hodné a vyspělé bratry, kteří nás přijdou zachránit, popř. nás přímo z této zničené planety evakuují.; druhý pohled (převážně vědecký) varuje, že tyto bytosti nemusejí být tak přátelské a laskavé. Vtipné je, že oba pohledy vycházejí z jednoho zdroje - Satana, který potřebuje, aby pohádce o mimozemšťanech uvěřili všichni lidé.

 

Nemá smysl lákat lidi na "křesťanské benefity"

30. 12. 2010

benefity-1.jpgJe kruté, že obrovským masám lidí je zvěstováno neúplné, nebo dokonce zcela falešné evangelium jen proto, aby si určitá církevní organizace mohla udělat další čárku na soupisce členů a žádat více peněz od státu, nebo aby evangelizující osoba mohla domovskému sboru vykázat statistiku „Ježíše přijalo tolik a tolik lidí...“
 

Zduchovňování světa

21. 12. 2010

 Svět se postupně zduchovňuje. Toto zduchovnění ale není totéž co obrácení se k Bohu. Ve všech oblastech se stále více prosazují esoterní a okultní nauky a stávají se běžnou součástí života lidí, kteří se už nad nimi ani příliš nepozastavují a nezkoumají, jak je možné, že to „funguje“, i když materialistická věda nic z toho nedokázala vysvětlit.

 

Obracení početných davů v posledních časech je jen falešnou útěchou

6. 12. 2010

Mnohé církevní organizace připravují své členy na to, že v posledních časech přijde mohutné probuzení a obrácení lidí k Bohu, a tak si křesťané často představují, že s poselstvím evangelia půjdou vítězně celou zemí a lidé se jako na povel budou obracet.

 

Musí nastat odvrácení od Boha

26. 11. 2010

V posledních dnech bude na následovníky Ježíše Krista vyvíjen extrémní nátlak skrze bludná učení. Bible varuje, že mnozí od Boha odpadnou, mnozí si zamilují více rozkoše (které Satan používá jako odměnu pro své věrné) než Boha.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Duchovní boj | Komentářů: 0

Biblický pohled na souzení - rozsuzování není odsuzování

24. 11. 2010

Souzení (odsuzování) nějakého člověka není totéž co oprávněná kritika nebo odhalení někoho, kdo se za Božího služebníka jen vydává. Nový Zákon na více místech ukazuje, že je nezbytné odhalovat a identifikovat bludaře a takových lidí se pak mají skuteční následovníci Ježíše Krista stranit a vyloučit je ze společenství.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Duchovní boj | Komentářů: 1

Křesťané, kteří začali vyznávat nauku Tajemství

14. 11. 2010

   V křesťanských církevních organizacích se rozmáhá stále více učení, které můžeme nazvat "proste oč chcete, a stane se vám". Tedy mnozí členové těchto společenství vyznávají, že jestliže se s dostatečnou vírou za něco modlí, pak to dostanou. Např. jestliže se s vírou budu modlit za nový Mercedes, dostanu ho. Když se budu modlit za kufřík s milionem dolarů, budu ho mít.

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Duchovní boj | Komentářů: 0

Lež o sedmiletém soužení

10. 11. 2010

Zároveň se zcela nebiblickým bludem o vytržení před dobou soužení se ve sborech šíří navazující učení o tom, že období soužení, o kterém hovoří Bible, bude trvat 7 let a až poté bude následovat druhý příchod Ježíše.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Duchovní boj | Komentářů: 0

Ježíš Kristus je kompetentní k vedení své Církve

7. 11. 2010

Skutečná Církev je tvořena lidmi následujícími Boha. Bůh své služebníky skrze dary svého Ducha vyzbrojí a připraví, aby mohli konat Jeho vůli a aby mohli fungovat jako zdravá Církev vybavená všim potřebným, jak o tom hovoří Písmo. Bible popisuje Církev jako živý organismus, ve kterém každá část vykonává správně svou funkci a celé tělo prospívá. Hlavou tohoto těla je Ježíš Kristus.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Duchovní boj | Komentářů: 0