Jdi na obsah Jdi na menu
 


Křesťané vědomě šíří líbivé satanovy ideje

14. 12. 2012

maska.jpgPočet satanistických zdrojů šířících superlásku a humanitu roste geometrickou řadou. Satan se snaží oslovit co nejvíce lidí, a proto jsou tyto jeho prezentace líbivé, dojemné, silně útočící na emoce lidí a tělesný rozum.
Stále více křesťanů ovšem klidně výroky těchto zdrojů přebírá a spokojeně šíří, prostě proto, že se jim takové výroky líbí. Zejména na sociálních sítích bezstarostně sdílejí nejrůznější esoterní a druhomorálkové afirmace a podobná tělesná moudra. (Bible mimochodem takovou moudrost označuje za přízemní, živočišnou a ďábelskou). Argumentují tím, že přece nezáleží na zdroji, ale na slovech, na obsahu. Takový argument je ovšem zásadně chybný z několika důvodů.

1) Tento trend logicky ovlivňuje další a další křesťany. Je zcela lidské, že nejvíce důvěřujeme tomu, co doporučují naši přátelé a známí. Když tedy vidíme, že bratr či sestra v Kristu citují nějaký zdroj šířící humanistické satanské ideje, a nejsme pevně zakotveni v tom, co říká Boží slovo, lze nás snáze přesvědčit, že to přece není vůbec nebezpečné a můžeme to dělat taky.

2) Každé takové sdílení a šíření upozorňuje na daný zdroj a zavléká tak duchovní znečištění do Církve Kristovy.

3) Křesťané sami sebe připravují o schopnost bystře rozsuzovat, co je a není dobré ne na základě pozitivních emocí, ale na základě moudrosti z Ducha svatého a toho, co nás učí Boží slovo. Nakonec budou už úplně zmatení a neschopní rozpoznat, co je skutečně dobré. Ten, který brzy přijde a bude se vydávat za Boha (ale přijde v moci satanově) bude lidi zahrnovat laskavostí a pozitivními sladkými bludy. Podle tělesné moudrosti to bude v naprostém pořádku a lidé půjdou v úžasu za tímto falešným bohem.

4) Ať tvrdíme cokoli, pokud se takovýmito výroky člověk trvale sytí, přejdou do jeho podvědomí a nebezpečně v něm zakoření. Když pak falešný bůh přijde s šířením těchto idejí, budou mít oklamaní pocit, že "to je přece ono a tohle musí být pravý Bůh." Bez problémů tak přijmou satanovy nauky a jeho novou víru.

5) Na zdroji rozhodně ZÁLEŽÍ. Satan nikdy nebude svými snahami směřovat k dobrému pro lidi. Vždy bude usilovat o to, aby lidi zmátl a svedl od pravdy (Boha) ke svému klamu.
Jako dobrý příklad lze použít příhodu s otrokyní, která měla věšteckého ducha (tedy démona). Přestože říkala o učednících pravdu, Pavel po nějakém čase zkoumání a rozsuzování tuto "reklamu" odmítl a démona ze ženy vyhnal.

Křesťané, kteří používají líbivé satanovy výroky, musejí mít na paměti, že jednak napomáhají šíření a propagaci zdrojů zlého, jednak neberou v úvahu, že nikdy nemohou očekávat od satana dobré úmysly vůči lidem, a tím méně vůči lidem, kteří slouží Bohu. Bible nás učí: 2. Korintským 6, 14-15 Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem?

Naivita křesťanů, kteří snad očekávají, že když satanský zdroj mluví líbivě, přestává být satanským, je neuvěřitelná. Jako by Bible nemluvila o tom, že satan vystupuje jako anděl světla a je mistrem klamu.

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář