Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítejte  :-)

 Texty na těchto stránkách jsou určeny k rozsuzováním všem, kteří se rozhodli milovat a hledat pravdu v Bohu.  I v této chaotické a kruté době mám odvahu tvrdit, že existuje osobní a milující Bůh a věřím, že sám sebe prezentuje ve svém slově - Bibli - zcela dostačujícím způsobem pro ty, kdo chtějí následovat pravdu.

 K rozsuzování jsou tedy určeny články, nikoli osoba autora. Ti, kdo rozsuzují v moudrosti Ducha, poznají, zda jde o pravdu, či lež. Ti, kteří rozsuzují jen podle vlastní moudrosti a tělesného rozumu, budou tápat, i kdyby autora článků znali od plenek.


 Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.
Jeremijáš 29;11-13

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Křesťanství versus římský katolicismus

11. 2. 2013

Stále znova se setkávám s tím, že pojmy římský katolicismus a křesťanství jsou považovány za synonyma. Ve skutečnosti se jedná o stejný protiklad jako satanismus a křesťanství, přestože mnozí vyznavači ekumenismu toto neradi slyší či dokonce cíleně ignorují.

 

Setkání s anděly - ohavnost v křesťanském obalu

7. 1. 2013

andel.jpg
To, že do křesťanství pronikají různá bludná učení se základem v esoterice, dokládají i četné publikace, které se vydávají za křesťanské, dokonce se zaštiťují Biblí a údajným prorockým obdarováním pisatelů, ale obsahově se jedná o snadno rozpoznatelnou esoteriku. Autoři takových publikací se tedy tváří „jako beránek“, ale mluví „jako drak“. (Zjevení 13,11)
Jednou z takových knih je i Setkání z anděly. Uvádím zde komentovanou recenzi knihy. Komentáře jsou psány modře.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Rentgen | Komentářů: 0

Moderova metoda, Dornova metoda

2. 1. 2013

Dornova a Moderova metoda jsou vzájemně se často doplňující fyzioterapeutické metody, které na první pohled vykazují jen samá pozitiva - jsou šetrné, jemné, vhodné i pro handicapované pacienty.
Obě metody nicméně v sobě kromě fyzických postupů zahrnují i metody alternativní, známé z východní medicíny a léčitelství.

 

Křesťané tolerují zlo ve jménu "lásky"

15. 12. 2012

Křesťané zejména na sociálních sítích v lepším případě mlčky tolerují, v horším případě dokonce vítají na svých profilech příspěvky z oblasti esoteriky či okultismu (obrázky, videa, afirmace). Existuje několik pravděpodobných důvodů pro toto jednání.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuální zprávy | Komentářů: 0

Křesťané vědomě šíří líbivé satanovy ideje

14. 12. 2012

maska.jpgPočet satanistických zdrojů šířících superlásku a humanitu roste geometrickou řadou. Satan se snaží oslovit co nejvíce lidí, a proto jsou tyto jeho prezentace líbivé, dojemné, silně útočící na emoce lidí a tělesný rozum.
Stále více křesťanů ovšem klidně výroky těchto zdrojů přebírá a spokojeně šíří, prostě proto, že se jim takové výroky líbí.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuální zprávy | Komentářů: 0

Služebníci církevních organizací musejí prosazovat jejich doktríny i na úkor pravdy

9. 12. 2012

 

Falešná nabídka harmonických vztahů

9. 12. 2012

Církevní organizace často pořádají nábory nových členů a používají reklamní agitaci nabízením toho, co lidé chtějí a požadují. Zvou například na "zábavné bohoslužby", označují se jako "otevřená" a "moderní" církev, která přijme každého apod. Jedním z lákadel je i slogan "harmonické vztahy s okolím".

 

Proč se Bible nezabývá do hloubky utrpením Ježíše

2. 12. 2012

Dnešní moderní evangelisté se poměrně často zabývají podrobně tím, co Ježíš prožíval před a během ukřižování. Vypracovávají celé studie o tom, jak brutální bylo samotné římské bičování, pokračují v detailních popisech popravy ukřižováním.

 

Nebe si nárokují i lidé nemilující Boha

4. 11. 2012

Je pozoruhodné sledovat, kolik lidí uvažuje o tom, že po smrti automaticky následuje nebe. I zcela bezbožní jedinci jsou schopní toužit po "nebi", přestože pravý Bůh a jakákoli zmínka o Něm se takovým lidem hnusí.

 

Podobenství o trojstranném bilboardu

29. 10. 2012

Při debatě s jedním esoterikem přišla řeč na blud o tom, že každý může mít svou pravdu. Esoterik použil příklad bilboardu, který má tři různé strany a každý člověk může tvrdit, že na bilboardu je něco jiného - stejně jako v životě může mít každý svou verzi pravdy.