Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svědectví-bráškové a sestřičky

Příspěvky

Svědectví - Tina

20. 6. 2012

 

Zuzčino svědectví

25. 10. 2009

jsem Hospodin, váš Bůh, a jiného Boha není. A můj lid nebude navěky zahanben.  Jóel 2,27

 

Lukášovo svědectví

14. 6. 2009

Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků, amen.  2. Timoteovi 4,18

 

Katčino svědectví

8. 5. 2009

Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? Matouš 16;26

 

Martinovo svědectví

2. 3. 2009

A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. Efezským 5;14

 

Dančino svědectví

7. 9. 2008

A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Ezechiel 36;26

 

Magdino svědectví

24. 8. 2008

Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8;32

 

Vláďovo svědectví

30. 5. 2008

"Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen!" Matouš 4;6

 

Alenčino svědectví

22. 4. 2008

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Římanům 1;20

 

Kristínčino svědectví

14. 4. 2008

Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, Jan 6;37