Jdi na obsah Jdi na menu
 


Média slouží Satanu v kampani 2012

1. 6. 2012

Média jsou věrnými služebníky boha tohoto světa - Satana - a proto nutně musejí dělat, co jim jejich pán řekne. Je tedy logické, že musejí Satanu sloužit i při jeho "kampani 2012". Jak pojednává samostaný článek, Satan poněkud mění obraz "konce světa". Od původních katastrofických scénářů přechází k tomu, že rok 2012 bude novým začátkem, přechodem lidstva do duchovnější éry, vyšší úrovně.

Následující text využívá citací z článku uveřejněného na serveru Novinky.cz. Citace jsou uvedeny kurzívou, komentáře jsou zobrazeny modře.

>> Guatemalský historik Erdozain Lopez Ramines (30) je hrdý na mayskou kulturu. Jeho matka, otec, babička i prababička jsou Mayové a zároveň katolíci. V tomto případě se nejedná o žádnou kolizi. Potomci národa sloužícího démonům nemají problém stát se členy esoterické, Satanu sloužící církevní organizace. Během mého pobytu v Guatemale se stal mým průvodcem džunglí rezervace Tikal."

„Jak na to tedy někdo přišel a jak na to reagují ostatní Mayové?“ ptám se zvědavě. „O zkáze mluví lidé, kteří se montují do naší historie a kultury. Když si to však myslí, ať se schovají do podzemních bunkrů. My budeme slavit. Budeme oslavovat začátek nového cyklu,“ řekl Erdozain. To je docela pravděpodobné. Služebníci démonů budou oslavovat příchod vlády svého pána - Satana. Uprostřed džungle a mayských ruin mi začal vysvětlovat podstatu mayských cyklů (nesmím tomu říkat kalendář). Na podrobnosti by nestačila kniha.

„Právě tento věk je podle Mayů dobou přechodu. Indiáni předpovídali tvrdé dopady materialismu, odcizení lidí od duchovních hodnot a snahy prosadit vlastní ego, jako je nadvláda nad přírodou,“ dodal. Zajímalo mě, co se tedy stane po roce 2012? Podle Samuela Mayové v žádném případě nikdy nemluvili, ani v rozluštěných hieroglyfech nepsali o fyzické likvidaci Země, nýbrž o novém začátku, kdy si lidé uvědomí, že se opět musí spojit s přírodou. Satan falešně uklidňuje lidi, kteří se obávali či obávají nejrůznějších katastrofických vizí, že vlastně půjde o něco pozitivního a lidé se "povznesou" na vyšší úroveň. Zároveň s tímto učením si Satan povolal armádu lživých učitelů, kteří lidem vtloukají do hlavy, co mají dělat, aby ve zdraví přežili ony změny a přešli na božskou úroveň existence.

„Díky postavení hvězd a planet bude k lidem proudit zvláštní kosmická energie, změníme se a budeme o Zemi a životě přemýšlet jinak,“ upřesnil Samuel. Oblíbená fráze okultistů, esoteriků a příznivců New Age - kosmická energie. Nikdo nespecifikuje, co tato energie je a kde se bere, resp. nikoho to ani nezajímá. Ve skutečnosti nepůjde o žádnou kosmickou energii, ale o situaci, na kterou předem upozorňuje Boží slovo. Ti, kdo nemilují pravdu, budou vydáni napospas klamu, aby si jej zamilovali:
2. Tesalonickým 2,9-12 Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.

  „To se už ale vlastně děje, nemáte ten pocit?“ připomínám. Souhlasně přikývl. Boj proti globálnímu oteplování, hledání nových zdrojů energie, ochrana deštných pralesů, to je podle něj slabý začátek přeměny. Jinými slovy slabý začátek nastolení teroru humanity a vlády druhé morálky.

.....„Lidé si toho budou muset uvědomit daleko víc. Materialistická spotřební společnost se změní ve společnost uznávající znovu duchovní hodnoty a spojení člověka s přírodou,” dodal 55letý historik. Duchovními hodnotami zde rozhodně není míněno obrácení se k jedinému pravému Bohu stvořiteli, který se představuje v Bibli. Naopak - jde o mohutné obrácení se k duchovním naukám Satana, přesně jak o tom dopředu informuje Bible. Soudí, že společnost nebude mít na vybranou, bude k tomu v podstatě donucena. Pozoruhodné a žel pravdivé. Lidé budou klamem a lstí donuceni poklonit se Satanu. Ti, kteří odmítnou, budou ze společnosti zcela vyřazeni a stanou se krajně nepohodlnými.

.....Mayové byli vynikající astrologové bez jakékoli speciální techniky a teleskopů. Mayové se dělili na společenské vrstvy podobné kastám. Po roce 900 však začaly vyspělé kmeny z rozsáhlých měst mizet. Nikdo zatím nedokázal, co to způsobilo. Toto období je opředeno dalšími spekulacemi. Třeba o tom, že staří Mayové byli mimozemšťané. Satanovo oblíbené vyučování, které lidi připravuje na příchod jeho démonů, vydávajících se za mimozemské vyspělé "bratry", kteří chtějí lidem tolik pomoct v přechodu na "vyšší level".

Španělští dobyvatelé obsadili většinu mayského území kolem roku 1550. V Guatemale je dnes úředním jazykem španělština, v horách a na vesnicích však Mayové stále mluví svým jazykem. Existuje nesmírné množství dialektů. Projít se například nedělní tržnicí v Chichicastenangu je zážitek.
Mayové ze všech okolních vesnic v ní prodávají své výrobky, vypěstovanou zeleninu, květiny, a každý mluví jinak. Všechno voní bylinami. Šamani se modlí u mayského kříže v křesťanském kostele. „Propojení mayského odkazu a křesťanství je naprosto originální,” dodává Belasario. Nikoli. Jedná se o propojení odkazu démonům sloužícího národa s římským katolicismem, který rozhodně není synonymem křesťanství. Není divu, že šamanům nevadí klanět se v římskokatolickém kostele, který je zasvěcen stejnému pánu, jakému oni sami slouží. Tímto pánem není Bůh bible, ale satan.<<


Mediální kampaň se cíleně začala zaměřovat na masírování lidské mysli tak, aby připravila lidi na údajný přechod na vyšší úroveň existence. Po předchozím přívalu katastrofických předpovědí ohledně roku 2012 to může působit uklidňujícím dojmem. Tato masáž koresponduje se zástupy ochotných falešných učitelů, kteří lidi vyučují, že chystaný "přechod" nejlépe zvládnou tehdy, když se naučí nepoužívat svou mysl a nerozsuzovat.

 

Zdroj citace: http://www.novinky.cz/cestovani/tipy-na-vylety/268654-mayove-zadny-konec-sveta-nebude-zacne-novy-zivot.html