Jdi na obsah Jdi na menu
 


Satan mění pohled lidí na rok 2012

15. 5. 2012

Před nějakou dobou se začaly šířit informace o konci mayského kalendáře a potažmo konci světa v roce 2012. Když se důvěřiví lidé dost vyděsili a skeptici dost zapochybovali, přišla změna. Najednou údajně není rok 2012 koncem, ale novým začátkem a cestou k přechodu na vyšší úroveň. Nabízí se termín metoda cukru a biče - vyděsit, pak uchlácholit.

Stále více lidí se k této tezi upíná, jednak pod tlakem obav z různých katastrofických scénářů, jednak v naději, že přijde něco lepšího (prosperita, komfort, zkrátka lepší život podle měřítek tělesnosti).
Je pozoruhodné, jak rychle se šíří vyučování, které má lidem pomoci tento přechod nejen přežít, ale také z něj něco vytěžit. Jeden ze Satanových služebníků, guru Nithyananda, intenzivně vyučuje lidi ohledně roku 2012.

Jádrem jeho vyučování je vedení lidí k tomu, že se mají naučit mít méně myšlenek a stejně tak se mají naučit myšlenky nespojovat a nevytvářet žádné závěry. Satan tak učí tisíce lidí vyprazdňovat mysl a otevírat se vstupu démonů. Jeho argumenty, které zahrnuje guru Nithyananda do svých lekcí, jsou tyto:

- šířením učení o "nemyšlení" zachráníte planetu Zemi (jak by mohl humanisticky smýšlející jedinec tomuto argumentu odporovat..)

- když se s dostatečným předstihem naučíte mít méně myšlenek a nespojovat je k vytváření závěrů, bude pro vás konec roku 2012 osvícením (a budete najednou něco jako bohové...no nekupte to)

- protože Země vstupuje do zóny "méně myšlenek", váš myšlenkový život se stejně utlumí, takže proč tomu nevyjít vstříc

- musíte svou mysl připravit "nespojováním myšlenek" a tělo pomocí hathajógy (výborně pojištěno...démonu se otevřou hned dvě brány najednou, jednak prázdná mysl, jednak to "jistí" jóga)

- když jste zvyklí žít s větším počtem myšlenek, bude pro vás rok 2012 depresí a ponesete změny velmi těžce (skeptiky je nutno trochu postrašit)

Spatřujeme zde tedy stále tytéž snahy Satana, aby lidé vyprazdňovali svou mysl, upadali do pasivity a v žádném případě neutvářeli závěry a nerozsuzovali. Za to jim slibuje odměnu osvícení, povznesení do božské úrovně.

I když prezentace guru Nithyanandy působí mírumilovně a pokojně, téměř ospale (je mimochodem zajímavé sledovat mimiku tohoto člověka, dlouhé pauzy v řeči a podivné pohyby, které ukazují, jak dalece je guru pod vlivem svého osobního démona), objevuje se v ní jedna zajímavá zmínka, kterou guru pronáší sladkým a laskavým hlasem, ale její poselství laskavé není. Guru Nithyananda hovoří o tom, že Země už jednou prodělala přechod na vyšší úroveň v době, kdy byl vtělen bůh (resp. démon) Krišna a že v této době byli kontrolovanou válkou odstraněni ti lidé, kteří nebyli výše zmíněného umění nespojovat myšlenky schopni. Přestože jde o Satanovy lži, je tento závěr přinejmenším pozoruhodný.

Guru Nithyananda pro jistotu ještě přidává trochu strachu v podobě prohlášení, že národy, které se nenaučí méně myslet (rozumějme - vyprázdnit mysl a otevřít se démonům), dopadnou při přechodu Země na vyšší úroveň katastrofálně, budou trpět depresemi a válčit mezi sebou.  Poslušným ovečkám naopak slibuje, že je naučí levitovat a povznese je na vyšší úroveň, kde zmizí negativita vytvořená politikou, ideologiemi a náboženstvími. (jinými slovy  propaguje nenápadně slepou supertoleranci).

Mnozí tyto ďábelské myšlenky nadšeně přijímají. Potvrzuje se tak, co je psáno v  2. Timoteovi 4,3-4  Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.

Ve vnímání roku 2012 došlo tedy k posunu. To, co začalo vizemi různých katastrof apokalyptického rozměru se najednou zdá být příslibem něčeho lepšího a "božského" pro lidstvo, ovšem jen pro ty lidi, kteří se dobrovolně vzdají schopnosti aktivně přemýšlet, rozsuzovat a vytvářet závěry.
Satan vede lidi k tomu, aby si pod příslibem božského povznesení sami zavírali veškeré cesty k pravdě, dokud nebudou naprosto ztraceni a neschopni pravdu uvidět.

Rostoucí počet lidí se učí doslova nemyslet, svou mysl utlumit do pasivity a neschopnosti aktivně pracovat - to vše s cílem dosáhnout  "božského povznesení".