Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sociální bouře jsou přípravou scény pro příchod Bezbožníka

12. 11. 2011

prachy-2.jpgV současné době umožňují dostupné technologie snadnou komunikaci na velké vzdálenosti a činí informace nesrovnatelně dostupnějšími než kdykoli dříve. Lidé po celém světě mají možnost snáze srovnávat a utvářejí si představu o životní úrovni v různých částech světa a vrstvách společnosti. Zároveň ve stále více zemích volají obyvatelé po jistotách a určitém standartu. Vzrůstá nespokojenost jak s politickou situací tak s životními podmínkami.

Tato situace bude nepochybně ještě dále gradovat. Pocit nespravedlnosti bude v lidech stále narůstat, stejně jako potřeba jistoty a zabezpečení. Pro tělesné lidi je tato touha středem jejich existence a je zcela logické, že pohodlný život zde na světě, potřeba zabezpečit rodinu, zajistit potravu, místo pro život a další nezbytné věci je pro tyto lidi prioritou.

Celá situace je součástí příprav scény pro triumfální příchod Syna zatracení, Bezbožné ohavnosti. Vláda Bezbožníka, který přijde v moci Satanově, bude pro tělesné lidi, kteří se odvracejí od Boha a pravdy v Něm, vládou dobrou a příjemnou, protože jejich tělesné potřeby budou uspokojovány. Pro křesťany bude toto období časem tvrdého tříbení, kdy každý jeden z těch, kdo vyznávají Ježíše Krista jako Pána a spasitele, bude muset sám sebe zkoumat, zda je skutečně rozhodnutý následovat Boha a držet se pravdy  za každou cenu, dokonce i za cenu toho, že ve světě pod vládou Bezbožníka už nebude mít místo.