Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bible bude oficiálně a veřejně popřena

13. 3. 2011

 

V celosvětovém měřítku vzrůstá touha lidí po světě bez chudoby, hladu, válek a nemocí. Lidem jde primárně o získání těchto hodnot a zdroj, odkud přijdou, už tak podstatný není, protože lidé, kteří nepatří Bohu, uvažují stále jen v rámci své tělesnosti. Proto budou pořád více prahnout po démonských naukách New Age, které slibují harmonii, mír a lásku zde na Zemi, na rozdíl od křesťanství, které učí, že život v těle na tomto světě není skutečným cílem a snahy o jeho prodlužování za každou cenu nejsou vždy dobré.

New Age hodnoty tedy budou přijaty plošně, nejen v rámci dobrovolně sdružených skupin lidí, ale v rámci jednotlivých států a unií.

Problém budou představovat lidé, kteří následují Ježíše Krista a vytrvale hlásají, že tyto zdánlivě dobré věci jsou ze Satana. Zdrojem, na který se křesťané odvolávají, je Bible. Proto se Bible stane extrémně nepohodlnou knihou, a odpor vůči ní vyústí v to, že bude oficiálně popřena a státy, které se dnes hlásí k židovsko-křesťanským kořenům, toto veřejně odmítnou a svých kořenů se vzdají.

Satan poskytne lidem také předem dobře promyšlené a připravené „vědecké důkazy“ o nepravosti Bible. Ti, kdo chtějí skutečně následovat Boha, budou vystaveni extrémně náročné zkoušce, nicméně Bůh své věrné neopustí. Zjevení 14,12 Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

Vzniklé „duchovní vakuum“ bude nutno něčím vyplnit a Satan je na tento moment dobře připraven. Jeho finální klam bude příchod „kosmických vyšších bytostí“, ve skutečnosti démonů, kteří přinesou vlastní „Bibli“ - satanské učení pod maskou údajné harmonie, lásky, míru a tolerance. Oklamanými lidmi bude tento zdroj s nadšením přijat.