Jdi na obsah Jdi na menu
 


Musí nastat odvrácení od Boha

26. 11. 2010
2. Tesalonickým 2,1-4 Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení. Ten se postaví na odpor a 'povýší se nade všecko, co má jméno Boží' nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce 'usedne v chrámu Božím' a bude se vydávat za Boha.

 

 
 
2.Timoteovi 3,1-4 Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha.
  

Písmo nás varuje, že těsně před druhým příchodem Ježíše Krista nastane odvrácení od Boha a lidé v této době budou spíše milovat tělesné uspokojení než Boha. Při zběžném přečtení těchto veršů se všechno jeví tak, že taková situace bude mezi bezbožnými, nevěřícími lidmi. Všeobecný úpadek morálky ve společnosti to zdánlivě dosvědčuje.

Stačí ale přečíst text pozorněji a snadno porozumíme, o kom je řeč. Bezbožní lidé se nemohou odvrátit od Boha, protože Boha neznají a nežijí s Ním. Nemohou milovat tělesné uspokojení více než Boha, protože Bůh v jejich životě vůbec nefiguruje. Nelze proto u nich jakkoli porovnávat lásku k Bohu a lásku k rozkoši, jak o tom píše 2.Timoteovi 3,1-4. (Láskou k rozkoši není zdaleka míněno jen uspokojení v sexuální oblasti. Daleko více se jedná o líbivé pocity "adrenalinu", které řada lidí vyhledává proto, že příjemně lechtají, a které jsou založeny pouze na tělesné rovině.)

Tyto negativní jevy se tedy týkají těch, kdo Boha znají, věří v Něho a žijí s Ním. Odvrácení od Boha a postavení tělesného uspokojení na vyšší pozici hodnotového žebříčku než Boha, k tomu dojde právě mezi křesťany, uprostřed Církve. (Zde je třeba podotknout, že Církev není žádná lidská instituce, ale všichni lidé, kteří následují Ježíše.)

Málokterý křesťan si uvědomuje, že citované verše skutečně ukazují na následovníky Ježíše Krista. Svět je od Boha odvrácený už od počátku - pádu člověka v Edenu; už od té doby jsou lidé ovládání mocnostmi a vyhledávají primárně uspokojení tělesných žádostí, což jim poskytuje pocit štěstí. Právě proto by křesťané v dnešních dnech měli velice pečlivě zkoumat svůj vlastní život, aby si byli jistí, že stále následují Ježíše Krista bible, jejich víra je čistá a nepřijali žádné falešné učení světa.

Duch bezbožnosti začíná v dnešních dnech mocně působit ve společenstvích křesťanů. Rozmáhají se akce, na kterých je křesťanům poskytován adrenalin a pocit vzrušení, ale nikdo nezkoumá, jaký je zdroj těchto prožitků. Účastníci se na takových pocitech stávají závislými a podobné akce vyhledávají právě kvůli prožitkům, ne kvůli Bohu. Začali milovat tělesné vzrušení více než Boha.

Jako rakovina se šíří bludná učení, která mnohé sbory začlenily do svého vyučování, např. právě o domnělých projevech Ducha svatého, nebo o tom, že na ostatních planetách ve vesmíru musejí určitě existovat jiné inteligentní bytosti, protože to věda "dokázala", případně modifikace esoterního učení The Secret (v některých sborech se třeba vyučuje, že máme předmět své modlitby nakreslit, konkretizovat...že pak se modlitba snáze "vyplní". Porovnejme toto učení s učením The Secret.)

V posledních dnech bude na následovníky Ježíše Krista vyvíjen extrémní nátlak skrze bludná učení. Bible varuje, že mnozí od Boha odpadnou, mnozí si zamilují více rozkoše (které Satan používá jako odměnu pro své věrné) než Boha.

 

Jestliže máme my, kdo milujeme Boha, vytrvat, je nutné pečlivě zkoumat vše, co je nám nabízeno, rozsuzovat ve světle Božího slova a v moudrosti Ducha svatého a pevně se držet toho, co je skutečně od Boha. Nesmíme zapomínat na to, že falešná Satanova učení přicházejí plíživě, nenápadně a jsou na první pohled líbivá a příjemná. Mnozí jimi budou odlákáni na falešnou cestu.

Současné trendy v církevních organizacích, existence rezervací pro křesťany, zavlékání bludů ze světa do učení křesťanských společenství, obrovský rozmach nejrůznějších konferencí a "hurá" akcí, které si zahrávají spíše s emocemi přítomných, než aby křesťany vyučovaly, to vše jsou výmluvné známky toho, že se nacházíme na konci časů. Všechno tak dokonale koresponduje s tím, na co nás dopředu Bůh upozorňuje ve svém Slově.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář