Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nepopulární evangelium

12. 10. 2010
 Co se stane, když se obrátíte a přijmete Ježíše Krista jako Pána a Spasitele? V tom okamžiku vám Satan vyhlásí válku. Jestliže jste skutečně rozhodnuti následovat Ježíše, ať vás to stojí cokoli, jste Satanem označeni k likvidaci.

Znamená to, že Satan na vás bude cíleně útočit. Bude vás pokoušet, napadat vaši víru, štvát proti vám lidi, které milujete a na kterých vám záleží. Použije všech prostředků k tomu, aby vás odvrátil od vašeho vydání se Bohu. Bude se snažit vás umlčet, bude proti vám vést lidi tak, aby vás pomlouvali a napadali.

Stát se následovníkem Ježíše Krista znamená postavit se proti Satanu. Proti mocné bytosti, která je označena jako kníže tohoto světa, vrah, lhář a otec lži, řvoucí lev, který hledá, koho by pohltil.

Navíc tato doba, právem označovaná jako poslední dny, má svá specifika. Blíží se Satanův konečný velký svod v celosvětovém měřítku a příchod Bezbožníka ohavnosti. Každý, kdo uvěří a následuje Ježíše, se tak stává potencionálně nebezpečným, protože může začít mluvit o tom, co Satan chystá a poukazovat na všechna znamení doby. Proto je Satanovou snahou tyto lidi umlčet jakýmikoli prostředky.

Bible bez obalu říká, že lidi, kteří milují Boha, bude svět nenávidět, pronásledovat a zabíjet. Přijal jsi Ježíše a rozhodl ses jít za Ním? Pak se toto prohlášení týká i tebe.

Křesťané v tomto světě vždy trpěli pronásledování a v posledních časech perzekuce nabude obludných rozměrů. Stát se křesťanem v podstatě znamená dobrovolně si podepisovat rozsudek smrti. Přijetím Ježíše jako Pána sice dostaneme občanství v nebi a věčný život s Bohem, ale v tomto světě se stáváme cizinci bez domovského práva, kandidáty na pomluvy, urážky, napadání a zabíjení. Nemůžeme od tohoto světa očekávat jakoukoli spravedlnost a zastání a je naivní se toho dovolávat. Žijeme totiž na území nepřítele.

 

"Satan Ježíše nenávidí více než všechny ostatní, neboť Ježíš je nyní právoplatným majitelem tohoto světa a zakrátko si svůj majetek bude nárokovat - a Satana ze svého vlastního království vyvlastní. My si vůbec nedovedeme představit, jak hluboce a silně Satan Boha nenávidí. Vizte: v okamžiku, kdy se obracíme a zcela odevzdáváme Ježíši, který nás koupil, stáváme se Ježíšovým vlastnictvím. Pak nás Satan nenávidí stejnou nenávistí, jakou nenávidí Ježíše.                                                                     To je také důvodem, proč se v okamžiku, kdy jsme skutečně zachráněni, ocitáme střemhlav v neuvěřitelném boji. Satan má v úmyslu nás zničit. Ježíš nám to řekl:

 18„Když vás bude svět nenávidět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. 19Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte, neboť jsem vás ze světa vyvolil, a proto vás svět nenávidí. 20Pamatujte na má slova: Služebník není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás; jestliže zachovali mé slovo, zachovají i vaše. 21To všechno vám ale udělají kvůli mému jménu, neboť neznají Toho, který mě poslal. 22Kdybych nepřišel a nemluvil k nim, neměli by hřích, teď ale pro svůj hřích nemají výmluvu. Jan 15, 18-22

 

Zde jsou dvě hlavní věci. Ježíš nám velmi jasně říká, že ve chvíli, kdy se s ním ztotožníme, k čemuž dochází, když se stáváme jeho majetkem (tj.služebníky), pak svět, který je pod vládou Satana, nás bude nenávidět stejně jako nenávidí Ježíše. Za druhé, je tolik lidí, kteří říkají: "Proč bych měl trpět nebo umírat, když koneckonců vítězství za mě vybojoval a trpěl za mne na kříži Ježíš? Proto je zbytečné, abych trpěl já." Co však řekl Ježíš? "Řekl jsem vám: Služebník není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás.." Každý, kdo říká, že nemusí trpět, protože Ježíš to vše na kříži již dokonal, ve skutečnosti říká, že je větší než jeho pán. Pán je v tomto případě Ježíš Kristus. Takový člověk jde přímo proti slovům samotného Ježíše. Tato nauka "žádné utrpení, ale zdraví a prosperita" je naukou démonů.

 

Evangelium se ve skutečnosti nepředkládá v plnosti. Kdopak kdy slyšel nějakého evangelistu kázat: /Můžeš obdržet spasení, ale pouze za jedné podmínky: že se plně vydáš Ježíši Kristu, budeš mu zcela prodán, nebudeš už mít žádná práva, už nebudeš patřit sám sobě, nebudeš už mít na nic nárok. Staneš se služebníkem. Vlastně si podepisuješ rozsudek smrti, neboť tě bude nenávidět Satan a bude se tě snažit zabít. Získáváš věčný život a občanství v nebi. Vzdáváš se života zde na zemi, abys získal věčný život v nebi./ Kolik kazatelů, kteří takto kážou, znáš? Kolik traktátů to takhle předkládá? Žádné!

Musíme pochopit, že když přijmeme Ježíše za svého Spasitele, Pána a Mistra, přijímáme občanství v nebi a smrt zde na zemi. V evangeliích Ježíš znovu a znovu požaduje úplné vydání. Proto nelze oddělit duchovní boj od spasení. Pravé spasení tě postaví do přímého střetu se Satanem. 

26„Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. 27Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem. Lukáš 14, 26-27                                 
Co tedy znamená nést svůj kříž? Prohlašuji, že kříž je nástrojem smrti. Neznamená to jen nést zde na zemi zkoušky; kříž znamená doslova naši smrt. Pro mne to znamená, že vydáním se Bohu jsem svěřila vše, na čem mi záleží, do jeho rukou. Vše patří jemu. Pro mne denní umírání znamená, že den co den ztrácím vše, co na tváři země miluji. Ne vždy to Bůh od každého vyžaduje, ale většina lidí k takovémuto vydání není ochotna, nejsou ochotni vzít svůj kříž. Jakmile nás Ježíš Kristus koupí, stáváme se zde na zemi cizinci a mezi námi a vším, co je zde na zemi, je přehrada - Ježíš Kristus. Kříž je nesmírně bolestivý způsob umírání. Vydáváme se tedy životu bolesti. Denní nesení kříže je bolestné. Tak prosté to je. Takhle si většina lidí evangelium předkládat nepřeje, ale tímto způsobem je předložil Ježíš.                                                                                                  Ty dílo kříže činit nemůžeš, to může jen Bůh. Lidé, kteří sami sobě přivozují bolest a domnívají se, že to je cesta kříže, jsou zcela na omylu. My jsme služebníky, kteří prostě poslouchají příkazy svého pána, my nerozhodujeme, jaké utrpení poneseme."*                                                                                                           *(Rebecca Brown, Přišel osvobodit zajaté)

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval.

(Pavel, 6. 7. 2013 4:21)

Římanům 8:
36Jak je napsáno: ‚Celý den jsme pro tebe vydáváni na smrt, pokládají nás za ovce určené na porážku.‘ 37Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. 38Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani moci, 39ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.