Jdi na obsah Jdi na menu
 


Satan manipuluje lidstvo k očekávání kontaktu s mimozemšťany

15. 1. 2011

  Článek, který jasně ukazuje, jak daleko už Satan zašel v uskutečňování svých plánů a podněcování lidí ke vzpouře proti Bohu. Přestože věda v ruce nedrží žádný důkaz existence mimozemského života, chová se tak, jako by už byli návštěvníci z kosmu na cestě. Není těžké toto vše odhalit jako ohavnou lež.

Existují v podstatě dva pohledy: jeden (převážně esoterický) vidí mimozemšťany jako hodné a vyspělé bratry, kteří nás přijdou zachránit, popř. nás přímo z této zničené planety evakuují; druhý pohled (převážně vědecký) varuje, že tyto bytosti nemusejí být tak přátelské a laskavé. Vtipné je, že oba pohledy vycházejí z jednoho zdroje - Satana, který potřebuje, aby pohádce o mimozemšťanech uvěřili všichni lidé. Pro humanisty má tedy esoterní verzi "vyspělí bratři", pro racionálně založené lidi vědeckou verzi "zlí mimozemšťané".

Obě verze splní svůj účel - lidé budou přicházející Satanovy zástupy poslušně považovat za mimozemšťany. Nikoho, kdo bude kvalitně zpracován Satanovou propagandou, ať už esoterní, nebo vědeckou (případně kombinací obojího), nenapadne spojovat tyto jevy s padlými anděly Satanova kruhu. První věda se totiž postarala o to, aby lidé uvěřili, že přece "žádný Bůh ani Satan neexistují", bludná učení současnosti lidem vštěpují, že když není Bůh ani Satan, existuje "něco třetího" - mimozemšťané.

Boží slovo přitom mluví zcela jasně. Bůh stvořil život pouze na této planetě, Jeho dětmi jsme my, lidé. Stačí prostá logika k tomu, abychom odhalili pravou podstatu báchorek o mimozemšťanech:

-Kdyby platila esoterní verze "hodných bratrů", muselo by Písmo jasně uvést jednak, že Bůh si chce tyto bytosti použít k naší záchraně, a navíc by zde muselo být uvedeno, že Ježíšova oběť na kříži není cestou ke spasení pro "všechny, kdo věří", ale jen pro ty zlobivé lidi, kteří narozdíl od jiných civilizací na dalších planetách padli do hříchu.


-V případě, že by byla platná varianta "mimozemšťané jsou vlastně stejně špatní jako my lidé", pak by Písmo muselo v sobě zahrnovat zprávu o stvoření dalších živých světů a muselo by jasně říct, jakým způsobem byly zachráněny bytosti na těchto planetách, protože pokud by byly špatné jako lidé, znamenalo by to, že také padly do hříchu. A těžko bychom věřili ve spravedlnost Boha, kdyby spasil jen lidi a jiné "své děti" ponechal jejich osudu. Stejně tak by nebyla možná existence jiných "Biblí" pro každou obydlenou planetu, protože by to znamenalo, že nám známá Bible není neměnné, pravdivé a plně platné Boží slovo, ale jen místní příručka pro Zemi.


Následuje vlastní článek s přidanými komentáři.

Připravme se na mimozemšťany, můžou být špatní jako my, varují vědci 

10. ledna 2011 12:13

Země by se měla připravit na setkání s mimozemskými civilizacemi, které nemusí být vždy přátelské. Radí to vědci v posledním čísle britského odborného časopisu Philosophical Transactions of the Royal Society A. Nejlepším fórem pro přípravu takového plánu je podle nich OSN. "Astronomové objevují planety, kde by mohl existovat život, a již nynější generace by mohla zažít objev mimozemského života," napsali John Zarnecki z britské Open University a Martin Dominik z univerzity St. Andrews v úvodním článku časopisu."Pokud se ukáže, že nejsme ve vesmíru sami, zásadně to změní způsob, jakým se lidstvo na sebe dívá a musíme se na tyto důsledky připravit," píšou dále vědci v magazínu, který se věnuje především matematice a fyzice. Manipulativní prohlášení o tom, že vědci objevili planety, na kterých by mohl existovat život je doplněno informací, že už nynější generace může setkání s domnělými mimozemšťany potkat. Celé souvětí tím pádem vyznívá tak, jako by věda měla už v ruce naprosto neprůstřelné důkazy o tom, na kterých planetách existuje život a v kalendáři zaškrtnuté datum, kdy se objeví první mimozemská návštěva. Lidé tak získávají dojem, že setkání s údajnými mimozemšťany je něco nevyhnutelného a je třeba se na ně připravit.

Strategii musí připravit OSN

Tentokrát je celé číslo věnováno všem aspektům mimozemského života - od astronomie po biologii - a také politickým i teologickým důsledkům případného kontaktu s takovým životem. "Bude plán pro případ setkání s mimozemskými civilizacemi založen na radě skutečných vědců, nebo se prosadí mocenské zájmy a oportunismus?" ptají se Zarnecki s Dominikem. Podle nich v OSN již existuje mechanismus pro přípravu takové strategie - Výbor pro mírové využití vesmíru. Měl by se zaměřit i na přípravu plánu pro případné setkání s mimozemským životem, stejně jako se připravují plány například pro případnou kolizi Zamě s asteroidem. Profesor evoluční paleobiologie z univerzity v Cambridge Simon Conway Morris si zase myslí, že by plány měly počítat s nejhorším. Vše nasvědčuje tomu, že OSN už je velmi dobře připravena na kontakt s entitami, které budou představeny jako mimozemšťané. Dokonce už byla jmenována konkrétní osoba určená pro kontakt s těmito bytostmi. Jeviště je tedy přichystáno. Je nutno důkladně lidem vpravit do mysli, že bytosti, které se objeví, jsou entity z jiné planety kdesi ve vesmíru.

E.T. může mít sklony k násilí

Evoluce na jiných planetách by pravděpodobně byla ve své podstatě darwinovská a cizí život by měl tedy zřejmě hodně společného s pozemským, "obzvlášť, pokud by pocházel z planet podobných Zemi s biologickými molekulami podobnými našim". "To znamená, že by se nám E.T. (mimozemšťan, podle Spielbergova filmu E.T. the Extra-Terrestrial, pozn. red.) mohl podobat i s tím nepříjemným, to znamená s našimi tendencemi k násilí," uvedl Morris ve svém příspěvku."Proč bychom se měli připravit na nejhorší? Pokud inteligentní mimozemšťané existují, budou přesně jako my a naše nepříliš slavné dějiny nám dávají důvod k zamyšlení," napsal biolog. Pro ty, kteří nepřijali New Age myšlenku, že mimozemšťané přiletí jako "vyspělí kosmičtí bratři", kteří nám tolik chtějí pomoct, je zde verze počítající s příchodem "zlých mimozemšťanů". Opírá se o myšlenkový základ evoluce (tedy že všechno vzniklo jaksi samo od sebe a jediným smyslem živých bytostí je porazit slabší a přežít) a jejím cílem je vzbudit strach u lidí, kteří se nenechali obalamutit esoterními báchorkami o vesmírných bratrech a preferují raději argumenty vycházející z vědeckého základu. Je krutou ironií, že jak New Age, tak materialistická věda jsou nástroji Satana.

Setkání s mimozemšťany vyvolá otázky

Profesor teologie z luteránského semináře v Kalifornii Ted Peters si myslí, že pozemská náboženství kontakt s mimozemským životem přežijí, i když takové setkání vyvolá řadu zásadních otázek. Není důvod, proč by náboženství neměla přežít. Nemají totiž nic společného se skutečným živým Bohem. "Protože naše náboženské tradice vznikaly ve starověkém světě, jehož názory jsou již zastaralé, rozbijí nové šokující objevy naše dogmata? Jsou naše náboženství spojená jen se Zemí a povede kontakt s E.T. ke změně našeho pocitu nadřazenosti?" ptal se Peters. Otřesný a do očí bijící blud, který prohlašuje, že jen to, co je nové a moderní, je zároveň pravdivé. Boží slovo jako neměnná pravda není a nemůže být závislé na čase, stejně jako Bůh není závislý na čase, protože existuje mimo něj. Čas a stáří nelze používat jako měřítko pravdivosti.

Domnívá se ale, že "teologové se neocitnou bez práce". "Tradiční teologové se budou muset stát astroteology... Předpovídám, že kontakt s mimozemskou inteligencí rozšíří existující náboženskou vizi o to, že veškeré stvoření - včetně 13,7 miliardy let dějin vesmíru plného božích tvorů - je darem milujícího a šlechetného boha," napsal Peters. Maximálně ohavné rouhání, které dělá z Boha bible lháře, když naoko sladce a patolízalsky prohlašuje, že i mimozemšťané jsou vlastně "Boží děti". Jinými slovy je zde řečeno "Bůh nám lidem v Bibli lže, protože si na různých místech vesmíru stvořil jiné a podle všeho i lepší děti, které miluje více."


Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/pripravme-se-na-mimozemstany-muzou-byt-spatni-jako-my-varuji-vedci-1fy-/zahranicni.asp?c=A110110_121331_zahranicni_stf

související články: