Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vstupní brána: smilstvo

30. 10. 2010

 „Širokou vstupní branou, kudy démoni přecházejí z jednoho člověka na druhého, je sexuální styk. Je to tím, že ti dva se stávají „jedno tělo“.

Slovo smilstvo znamená jakýkoli sexuální styk mezi mužem a ženou, kteří nejsou oddáni, sex mezi osobami stejného pohlaví, sex se zvířaty. Každý jiný než manželský sexuální styk vždy vede k démonickému zamoření. Proto dal Bůh svému lidu tolik příkazů ohledně sexuální čistoty. Je to pro naši ochranu před tímto zdrojem démonického napadení.

Démonům otvírá dveře také pornografie.  V současné době letí volný sex. Naneštěstí také mnoho křesťanů spadne k různým výmluvám používaným k přestupování Božího slova v této oblasti. Jestliže se toho dopustíš, upadl jsi rovnou do Satanovy léčky a přešel jsi pod jeho nadvládu.“1 Výmluvy křesťanů bývají např. takové, že se nemohou ovládnout, že nemanželský sex (smilstvo) je dnes normální, že hříšné přirozenosti se nemůžeme tak jako tak zbavit....a mnohé další. Tito křesťané zcela ignorují, co říká Boží slovo.

Koloským 3,5  Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.

Skutky apoštolů 15,29  Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně.

1. Korintským 6,18  Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu.

Bible nikde nehovoří o tom, že smilstvo je něco, čeho se křesťan nemůže zbavit a co ho nutně musí ovládat. Naopak – Písmo mluví o tom, že smilstva se Boží děti mají vyvarovat. Tolerovat takový hřích v životě znamená, že se křesťan otevírá vlivu Satana. Bůh a Jeho principy se nemění s časem a nezáleží na tom, co je v dnešní době „in“. Smilstvo zůstává vstupní branou pro démony bez ohledu na to, jaké výmluvy si nachází ten, kdo se smilstva dopouští.

 

 

 

1 Rebecca Brown : Přišel osvobodit zajaté; Připrav se k boji

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval.

(Pavel, 6. 7. 2013 4:19)

Římanům 8:
36Jak je napsáno: ‚Celý den jsme pro tebe vydáváni na smrt, pokládají nás za ovce určené na porážku.‘ 37Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. 38Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani moci, 39ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.