Jdi na obsah Jdi na menu
 


Duchovní pozadí vegetariánství

9. 9. 2010

 

vegetables.jpgVegetariánství se stává v posledních letech trendy způsobem života. Nejčastěji používané argumenty jsou, že se jedná vlastně o zdravou výživu, že člověk není uzpůsoben pro pojídání masa, případně se přidává humanistické hledisko, že zabíjení zvířat je krutost a maso bychom už proto neměli jíst.

Někteří vyznavači vegetariánství se dokonce obhajují Biblí: Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. Genesis 1,29

Týká se tento verš také lidí v dnešní době? Při studiu Bible zjistíme, že po potopě se situace změnila. Když Noe se svou rodinou opustil archu, Bůh mu dal ohledně potravy jiný pokyn. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny. Genesis 9,3

Jinými slovy po potopě Bůh rozhodl, že člověk má jíst maso. Jaký byl pro to důvod? Šlo o to, že lidem po potopě prostě přestala rostlinná strava chutnat?

"Po všechna léta, co stojím ve službě, mi Pán ukazoval, že tato zátěž v tělesné rovině je pozoruhodná tím, že má za následek akutní nedostatek bílkovin. Nebudeme-li při intenzivním duchovním boji pečlivě dbát na zvýšený přísun vysoce hodnotných bílkovin, pak zeslábneme. Bible má k tomuto tématu mnoho co říci. Již od Boží smlouvy s Noem, kdy Bůh Noemu přikázal, aby jedl maso, se Satan se svými démony pokouší člověka od jezení masa odvrátit. Je zajímavé, že hinduisté a mnohá východní náboženství (která koneckonců jsou různými formami uctívání démonů) věří, že úspěch média anebo i mistra, kteří získávají sílu od démonů, jimiž jsou obsazeni, závisí na přítomnosti jakési jemné tekutiny v těle zvané akasa. Tato tekutina se prý rychle spotřebovává a bez ní by démoni nemohli působit. Tato tekutina, říkají hinduisté, se obnovuje pouze vegetariánskou výživou.

Všechny nauky New Age, zvláště učení jogínů, kladou velký důraz na vegetariánství. Jogíni tvrdí, že "vibace" masa jsou škodlivé a snižují duchovní vnímavost. Tyto nauky uváději spoustu "vědeckých" argumentů, že konzumace masa je škodlivá. Nic z toho není možno podložit Písmem. Naneštěstí tyto nauky přijímá mnoho křesťanů. Proč klade Satanova říše takový důraz na vegetariánství? Zastavme se a uvažujme, co přivodilo Boží soud potopy. Takříkajíc poslední kapkou, jíž pohár přetekl, byl pohlavní styk mezi lidmi a démony. Myslím, že není náhoda, že Bůh Noemu přikázal, aby právě po potopě začal jíst maso. Věděl, jaké duchovní boje bude muset Noe a jeho potomci podstupovat, aby nebyli duchovně ovládnuti démony.

Studujeme-li Starý Zákon a zákony, které Bůh dal svému lidu, dětem Izraele, zjistíme, že duchovními bojovníky oněch dnů byli levité. Značný díl jejich stravy tvořilo jednoznačně hovězí a skopové maso.

Skutečně u celé řady onemocnění se prokázalo, jakou hodnotu zde má přísun bílkovin. Avšak Satan má medicínu tak pevně v ruce, že je nanejvýš obtížné přimět běžného lékaře, aby významu bílkovin věnoval pozornost.

Jestliže to budeme zkoumat, zjistíme, že téměř za každou naukou, trendem zdravé výživy, je základní myšlenka zřeknutí se masa. To není náhoda. To je pečlivě promyšlený Satanův plán, neboť až příliš dobře ví, jak naše tělo potřebuje bílkoviny a o enormních ztrátách bílkovin způsobených duchovním bojem. Jestliže se Satanu podaří odvrátit Boží bojovníky od jezení masa, může u nich v důsledku nedostatku bílkovin vyvolat mnohou slabost a nemoc. Při úbytku bílkovin tělo rychle ztrácí obranyschopnost. Spolupracovala jsem s mnoha lidmi, kteří v důsledku intenzivních satanských útoků zcela zeslábli či dokonce onemocněli jen proto, že neznali prosté Boží principy o přísunu bílkovin. Stejně tak jsem pracovala s lidmi, kteří sice byli úplně osvobozeni, ale přesto nedokázali udržet démony vně, a to proto, že setrvávali na vegetariánské dietě." 1

Vegetariánství tedy není pouhým trendem a směřováním ke zdravé výživě či humanistickému způsobu života. Za snahami přesvědčit lidi, aby se zřekli masa, je nepochybně duchovní pozadí. Lidé, kteří se masa zřeknou, se totiž stávají mnohem snáze napadnutelní démony. Je logické, že náboženství jako je hinduismus a buddhismus, sekta Haré Kršna, univerzální Satanovo náboženství New Age a mnohé další vedou své stoupence k tomu, aby se drželi vegetariánské diety. Démoni stojící v pozadí těchto náboženství vědí, že taková strava lidi duchovně oslabí a oni je budou moci snáze ovládnout. Samozřejmě Satan i zde využívá svého nástroje - vědy, pomocí jejíchž argumentů lidem lživě tvrdí, že jíst maso je škodlivé.

1Rebecca Brown, Připrav se k boji

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA