Jdi na obsah Jdi na menu
 


Křestanské sbory nevyučují o příchodu Bezbožníka

28. 9. 2010

 Matouš 8, 23-27 Potom nastoupil na loď a jeho učedníci za ním. Na jezeře se náhle strhla veliká bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal. Přistoupili tedy a vzbudili ho: „Pane, zachraň nás, vždyť umíráme!“ „Proč se bojíte, malověrní?“ řekl jim Ježíš. Potom vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal naprostý klid. Učedníci byli ohromeni. „Kdo to vůbec je?“ ptali se. „Vždyť ho poslouchá i vítr a vlny!“

Kdykoli jsem při čtení Písma narazila na příběh o utišení bouře, udivilo mě, jak mohl Ježíš klidně spát, zatímco loď nabírala vodu a tančila v bouři na vlnách. Nevím, jestli prostě usnul vyčerpáním (při náročnosti jeho služby by to nic divného nebylo) a zodpovězení této otázky vlastně není zásadní.

 

 Nedávno jsem si ale uvědomila, že mnoho dnešních křesťanů takto žije. Jsou ukolébaní do spánku, přestože se na obloze kupí mraky a žene se bouře. Kolik našich sborů vyučuje o tom, že se blíží finální svod a Satanova světovláda? Který pastor káže o tom, že přijde Bezbožník ohavnost, který se bude vydávat za Ježíše a lidé se mu budou klanět? Mnozí křesťané se nechali uspat zdánlivým klidem a žijí s přesvědčením, že všechno půjde prostě pokojně dál a dál. Prakticky žádný sbor nemá ve svém vyznání víry zakotveno, že očekává příchod Bezbožníka ohavnosti, nepřipravuje své členy na to, že se musejí mít na pozoru před Satanovým svodem.

Průměrný křesťan, který se spokojí s tím, že jednou týdně zajde do sboru, vyslechne kázání, zazpívá několik chval a pak si dá občerstvení a popovídá si s přáteli, by se zděsil, kdyby začal vážně věnovat pozornost tomu, jak daleko už Satan zašel při uskutečňování svého plánu s tímto světem.

Křesťané ve svých sborech nejsou vedeni k tomu, aby sledovali současné dění a rozsuzovali je ve světle toho, co Písmo říká o posledních událostech. Sbory postrádají členy s prorockým obdarováním a podobají se tak člověku tápajícímu ve tmě.

Toto vše se děje buď proto, že mnozí křesťané dávají přednost pokojnému křesťanství, které znamená život bez zápasů a konfrontací, nebo proto, že sbor je ve skutečnosti rezervací vedenou satanisty, kteří logicky nemají zájem na tom, aby křesťané měli přehled, co se chystá. Satan si nepřeje, aby se o jeho současných aktivitách a plánech vyučovalo a vynakládá obrovské úsilí, aby umlčel ty, kdo o těchto plánech vědí.

Velká část křesťanů, žel, není ochotná se vydat Bohu natolik, aby si je použil v duchovním boji, protože to znamená účast ve skutečné válce, ztrátu klidu a pohodlí, odmítání a nenávist světa. Proto preferují pohodové přežívání v duchovně spících sborech a zřejmě doufají, že když si Satanových aktivit nebudou všímat, "nějak" tomu všemu, co se chystá, uniknou.

Pravdou ovšem zůstává, že čas se rychle krátí a blíží se celosvětová vláda Bezbožníka ohavnosti, která bude dobrou vládou pro ty, kdo milují lži. Nasvědčuje tomu obrovský rozmach esoteriky a okultismu a snaha lidí vybudovat dokonalý svět bez Boha. Každý, kdo chce uniknout svodu a vytrvat v následování Ježíše Krista až do konce, musí být neustále na stráži a nesmí se nechat ukolébat do spánku zdánlivým klidem ani tím, že Bezbožník přijde jako dobrodinec, který vyřeší vážné problémy lidstva a vytvoří falešný "ráj na zemi".

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář