Jdi na obsah Jdi na menu
 


Duchovní boj

Příspěvky

Emoce nemohou být základem víry

6. 11. 2010

Ten, kdo chce věřit Bohu, musí základ své víry postavit na Božích zaslíbeních a rozhodnout se, že jim bude důvěřovat bez ohledu na vnější okolnosti i na proměny svých emocí.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Duchovní boj | Komentářů: 1

Vstupní brána: smilstvo

30. 10. 2010

 Výmluvy křesťanů bývají např. takové, že se nemohou ovládnout, že nemanželský sex (smilstvo) je dnes normální, že hříšné přirozenosti se nemůžeme tak jako tak zbavit....a mnohé další. Tito křesťané zcela ignorují, co říká Boží slovo.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Duchovní boj | Komentářů: 1

Povolená témata kázání v křesťanských rezervacích

28. 10. 2010

Křesťanské rezervace musejí své ovečky udržovat v iluzi, že jsou členy skutečné křesťanské církve či společenství. Z tohoto důvodu je nutné, aby témata kázání a vyučování působila dokonale křesťansky. Zároveň se ale musejí vyhýbat oblastem, jejichž rozkrývání je pro Satana nežádoucí a nebezpečné. Proto existuje nepsané pravidlo o tom, jaká jsou povolená témata kázání v rezervacích.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Duchovní boj | Komentářů: 0

Učení o vytržení církve před dobou soužení je lež

23. 10. 2010

V mnoha církvích se šíří nebezpečná varianta učení o vytržení církve. Tvrdí, že Boží věrní budou vytrženi z tohoto světa k Bohu ještě dříve, než přijde doba velkého soužení. Toto učení tak vlastně křesťany chlácholí, že se nemusejí bát, protože nic z utrpení a těžkostí posledních časů na ně nedolehne.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Duchovní boj | Komentářů: 2

Nelogičnost učení, že každý může mít svou pravdu

22. 10. 2010

Učení, že každý může mít svou pravdu, má trhlinu. Jeho stoupenci při kontaktu s křesťany klidně dokážou říct, že křesťané lžou, když tvrdí, že každý svou pravdu mít nemůže.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Duchovní boj | Komentářů: 0

Vstupní brána: pasivní mysl, vyprázdněná mysl

21. 10. 2010

Obrazek Satanská meditace je pasivní. Satan chce, aby lidé úplně vyprázdnili svou mysl, pokusili se svou mysl vyčistit ode všech myšlenek. To přímo otevírá dveře démonickému vlivu, neboť skutečností prostě je, že Bůh nám přikazuje, že máme mít vládu nad každou svou myšlenkou, nikoli svou mysl vyprázdnit.

 

Přípravy na příchod Bezbožníka jsou už ve finální fázi

16. 10. 2010

Satan lidi připravuje na příchod světovládce Bezbožníka, který se představí jako "mistr moudrosti", dobrodinec, který nastolí vládu falešného míru a zdánlivého pokoje. Lidé jsou vyučování, že potřebují pomoc "někoho třetího", mistrů moudrosti, kteří jsou popisováni jako nepozemské, duchovně nadřazené entity, s enormním zájmem na tom, aby se vývoj lidstva ubíral duchovně "správným" směrem.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Duchovní boj | Komentářů: 0

Připravte se na to, že nadcházející zlo bude vystupovat jako dobro

15. 10. 2010

Satan pracuje na tom, aby lidi naučil, že zlo se vždy projevuje zjevně a otevřeně. Když už nemůže zastavit ty, kdo vyučují o příchodu Bezbožníka a jeho celosvětové vládě, snaží se lidskou mysl zpracovat tak, aby se utvořila asociace: co je hezké (dobré, příjemné, mírumilovné), to nemůže být od Satana.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Duchovní boj | Komentářů: 0

Nepopulární evangelium

12. 10. 2010

Co se stane, když se obrátíte a přijmete Ježíše Krista jako Pána a Spasitele? V tom okamžiku vám Satan vyhlásí válku. Jestliže jste skutečně rozhodnuti následovat Ježíše, ať vás to stojí cokoli, jste Satanem označeni k likvidaci.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Duchovní boj | Komentářů: 1

Satanisté vyčerpávají křesťany nesplnitelnými požadavky

12. 10. 2010

Satan lidi vyučil a stále vyučuje, k čemu mají mít odpor a co mají odmítat. Ve chvíli, kdy už toto v lidských myslích pevně zakořenilo, začali satanisté ve vedení křesťanských sborů tlačit členy sboru k tomu, aby dělali přesně to, co lidem Satan přikázal ignorovat, nebo si hnusit.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Duchovní boj | Komentářů: 0